Kunnallisvaalit 2012 - Helsinki

Perussuomalaisten Helsingin piirin puheenjohtaja valtuustoon!

 
 
 
 
Helsingin Sanomien 25.9. - 3.10.2012 teettämässä mielipidetutkimuksessa Perussuomalaisten kannatus Helsingissä oli noussut 12,9 %:iin, kun se Helsingin Uutisten kuukautta aiemmassa tutkimuksessa oli tasan 10 %. Kannatus on siis kuukaudessa noussut lähes kolmanneksen ja edellisiin kunnallisvaaleihin nähden lähes kaksi ja puolikertaistunut. Puolisen prosenttiyksikköä lisää ja kolminkertaistamme paikkalukumme.

Tuhlaamisen lopettaminen riittää säästöiksi
 
Yhdysvaltain krooninen budjettialijäämä korjaantui kuudessa vuodessa Clintonin kaudella, kun Republikaanit saivat enemmistön Kongressiin. Miksi? Koska poliittisen takalukon vuoksi Clinton ei päässyt lisäämään menoja, eivätkä Republikaanit alentamaan veroja. Kolmekymmentä vuotta sitten Suomen valtionvelka oli lähes olematon, veroaste selvästi nykyistä alhaisempi ja bruttokansantuote puolet pienempi.

Mikä sitten on pielessä? Toki ikääntyneen väestön määrä on kasvanut ja muuta sellaista, mutta uskoakseni suurin syy nykyisiin tasapaino-ongelmiin on se, että rahaa käytetään holtittomasti. Koko ajan keksitään uusia ongelmia, jotka pitää ratkaista, mikä tietää uusia menoja. Kaikkea kivaa pitää tehdä, koska se on kivaa. Monesti unohtuu, että kaikella on hintalappu. Helsingin valtuusto hyväksyi juuri "Globaalin vastuun strategian". Hienolta kuulostaa. Laskikohan kukaan, mitä se maksaa? Tavallinen kansalainen ei hanki uutta yli varojensa, koska "nykyajan standardit edellyttävät". Julkinen valtapa hankkii.

Nollatoleranssi onkin sitten vihoviimeinen rahansyöjä. Kaikkea sattuu ja tapahtuu. Kaikki maailman rahat eivät riitä siihen, että kaiken sattuminen ja tapahtuminen estetään kokonaan, mutta valitettavasti julkinen valta yrittää parhaansa. Sinun rahoillasi. Peruspalveluihin ne eivät sitten riitäkään.

Tinkimällä näistä uusista ja ylimääräisistä menoista, pienistä ja isoista guggenheimeistä, rahat saadaan riittämään tärkeisiin menoihin, turvallisuuteen, inhimilliseen vanhustenhoitoon, lastenhoitoon, kouluihin, toimivaan terveydenhoitoon, katujen kunnossapitoon, liikuntamahdollisuuksiin ja muuhun tärkeään.

Tinkimällä menojen lisäyksistä toistaiseksi talous tasapainottuu vähitellen itsestään ja syntyy taloudellista liikkumatilaa vaikkapa kaupunkikuvan somistuksiin tai muuhun sellaiseen, mitä tehdään, kun on varaa.

Arto Välikangas


Kerjääminen kiellettävä
 
Kerjääminen ei ole yhteiskunnan kannalta järkevä eikä säällinen elinkeino. Vielä vähemmän järkeä on siinä, että ulkomaalaiset tulevat tänne elättämään itsensä kerjäämällä. Ulkomaalaisten romanien ongelmat on hoidettava heidän kotimaissaan. Jos kerjääminen kiellettäisiin kokonaan, ulkomaalaiset voitaisiin karkottaa automaattisesti sen perusteella ja kotimaiset viinanrahojen pummaajatkin saattaisivat hieman joutua rajoittamaan päälle käymistä. Ei minulle kyllä tulisi feissareitakaan ikävä, mutta laillisen rahankeruuluvan saaneet saisivat toki jatkaa toimintaansa.

Arto Välikangas


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demokratia on tärkein perusarvo
 

Moni on ollut minuun yhteydessä Perussuomalaisten Helsingin piirin viimeaikaisten tapahtumien johdosta. Hyvää tarkoittavia neuvoja on tullut siitä, että mölyt pitäisi pitää mahassa, että omaa pesää ei tulisi liata, että asiat pitäisi hoitaa julkisuudesta piilossa, että henkilövalinnat ja riidat pitää lykätä vaalien jälkeiseen aikaan.

Ensinnäkin me, käytän sanaa me, koska piirihallitus on koko ajan ollut kaikissa päätöksissään yksimielinen, olemme koko ajan pyrkineet välttämään asian kärjistymistä, asianosaisten nolaamista ja muuta ikävää julkisuutta, joka veisi huomion pois poliittisesta linjastamme. Valitettavasti Juha Väätäinen on koko ajan pyrkinyt kärjistämään ongelman ja lopulta viemään sen julkisuuteen. Nikolai II kanssa ei ollut mahdollista sopia, Bobrikovin kanssa ei ollut mahdollista sopia, Molotovin kanssa ei ollut mahdollista sopia, eikä Juha Väätäisen kanssa ollut mahdollista sopia. Piirihallituksen laillisena velvollisuutena yhdistyslain mukaan oli ryhtyä Juha Väätäisen erottamiseen. Se, että puolue ei meitä tässä asiassa tukenut, on aivan käsittämätöntä.

Ihmisen käyttäytymisestä diktatuurissa on tehty tutkimuksia, jotka historia on todistanut oikeiksi. Ne ovat sen verran karmeita, että mikään ei ole tärkeämpää kuin ihmisoikeuksien ja demokratian puolustaminen. Ei mikään. Ainoa hyväksyttävä poikkeus on se, että maa on sotilaallisen hyökkäyksen kohteena tai muun vastaavan uhan alla. Vaalit eivät ole tällainen syy.

Minulle on tärkeämpää saada Perussuomalaiset toimimaan demokraattisesti, kuin saada vaalivoitto kunnallisvaaleissa tai tulla itse valituksi. Se on tärkeää, mutta demokratia on paljon tärkeämpää.

Ilokseni olen kuitenkin todennut mielipidetiedustelujen mukaan Perussuomalaisten kannatuksen Helsingissä nousseen Väätäishälyn jälkeen merkittävästi eli 10 %:sta lähes 13:een.

Arto Välikangas


Kaupungin on keskityttävä peruspalveluiden hoitamiseen
 

Helsinki on kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen tilanne leikkaa verotulojen kasvua, samalla kun mm. väestön ikääntyminen ja maahanmuutto synnyttävät kustannuspaineita. Kaupungin asukasluvun nopea kasvu edellyttää uusien asuinalueiden rakentamista ja kaupungin palveluiden ulottamista näille alueille, samalla kun kaupungin virastoilta edellytetään menoleikkauksia. Asiaa ei helpota se, että väkiluvun kasvu selittyy lähinnä maahanmuutolla, jonka seurauksena kaupungin asukkaiden keskimääräinen tulotaso heikkenee.

Kaupungin talous tulee saattaa kuntoon karsimalla toissijaisista ja uusista menoista. Me pärjäämme mainiosti ilman guggenheimeja, eikä Helsingin tehtävänä ole pelastaa maailmaa. Kaupungin on keskityttävä hoitamaan lakisääteiset peruspalvelut kunnolla. Lapset, vanhukset ja sairaat eivät saa joutua maksumiehen rooliin. Pitkällä aikavälillä säästöjä saadaan panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan sosiaali-, terveys- ja liikuntapolitiikassa.

Kaavoitus- ja tonttipolitiikalla tulee pyrkiä kohtuuhintaisten asuntojen tuottamiseen helsinkiläisten ja tänne työn perässä muuttavien tarpeisiin. Eri asuinalueita on kehitettävä tasapuolisesti, ihmisten todelliset mieltymykset ja tarpeet huomioiden. Maahanmuuttajat on pystyttävä integroimaan yhteiskuntaan suomalaisten ehdoilla, eikä kaupungin palkkauspolitiikassa tule syrjiä suomalaisia. Liikenteen kehittämisessä on huomioitava kaikki liikennemuodot eikä julkisen liikenteen lippujärjestelmän uudistus saa johtaa Helsingin sisäisten lippujen hintojen merkittävään nousuun. Päätöksenteon läpinäkyvyyttä on lisättävä eikä valta saa karata kuntalaisen ulottuvilta.

Eduskuntavaalien tuloksen toistuminen toisi Perussuomalaisille lähes kolminkertaisen määrän valtuutettuja, kaksi paikkaa kaupunginhallitukseen ja vähintään yhden jäsenen jokaiseen lautakuntaan ja johtokuntaan, jolloin vaikutusmahdollisuutemme lisääntyisivät merkittävästi. Tähän tarvitaan Sinun ääntäsi. Sinä päätät kuinka kaupunkiasi hoidetaan seuraavat neljä vuotta.

Arto Välikangas