Päivitetty 11.4.2011

KANSAINVÄLISET SUHTEET


 

 

Itsenäisinä Euroopassa

Euroopan liittovaltion kannattajat ovat innoissaan nykyisestä velkakriisistä. Euroopan unioni päättää jo yli 80 prosentista lainsäädännöstämme, mutta nyt se pääsisi vielä valvomaan budjettejakin. Kohta Suomen eduskunta on enää unionin määräyksiä suomeksi kääntävä kumileimasin.

Kannatan kansainvälistä yhteistyötä, mutta epä- ellei peräti antidemokraattinen ylikansallinen byrokratia ei ole meidän eikä Euroopan etu. Unionin valtaa jäsenmaihin nähden ei tule laajentaa eikä sen päätöksenteon tehostaminen saa tarkoittaa sitä, että yhä useammat Suomea sitovat päätökset voidaan tehdä ilman meidän suostumustamme. Päin vastoin, EU:n valtaa tulee vähentää.

EU:n tulee olla itsenäisten valtioiden välisen yhteistyön väline. Ylikansallisella tasolla on päätettävä vain sellaisista asioista, joissa siitä on todellista etua. Lopullisen päätösvallan tulee aina olla jäsenmailla ja mahdollisimman pitkälti asioista on päätettävä kansallisella tasolla. Perussopimukset on neuvoteltava uudestaan näiden periaatteiden pohjalta. Lisävallan siirtämisestä unionille on aina järjestettävä sitova kansanäänestys Suomessa.

EU-jäsenyyden lisääminen Suomen perustuslakiin on täysin tarpeetonta. Meille väitetään, että se ei muuta mitään, mutta miksi se sitten tehdään. Perustuslain muuttamiseen tarvitaan suuri määräenemmistö eduskunnassa, kun kansainvälisestä järjestöstä voidaan erota yksinkertaisella enemmistöllä. Ilmeisenä tarkoituksena on poistaa kansalta mahdollisuus päättää EU:sta eroamisesta. Lisäksi lepäämässä olevassa perustuslain muutosesityksessä presidentiltä poistetaan käytännössä valta johtaa ulkopolitiikkaa. Hallituksen ja presidentin ollessa erimielisiä asian ratkaisee eduskunta, jossa enemmistöhallituksella on enemmistö takanaan.

Lepäämän jätetty perustuslaki vaatii voimaan tullakseen kahden kolmasosan enemmistön nyt valittavassa eduskunnassa. Galluppien valossa on hyvin mahdollista, että tuo enemmistö jää saavuttamatta. Päätösvalta on nyt kansalla.

Arto Välikangas