LAKI JA JÄRJESTYS


   

Turvallisuus on valtion perustehtävä. Ihmiset ovat alun perin liittyneet yhteen saadakseen turvaa ulkoisia ja sisäisiä uhkia vastaan, turvatakseen henkensä ja omaisuutensa. Nyt tuntuu siltä, kuin valtio olisi unohtanut tämän perustehtävänsä tai ainakin pitäisi sitä toissijaisena. Yleisessä hälytysnumerossa vastaa nauhoite: "Palvelussamme on tällä hetkellä ruuhkaa...", pizzataksi tulee nopeammin kuin ambulanssi ja poliisia saattaa joutua odottamaan tunteja.

Kansalaisten turvallisuus on voitava taata asuinpaikasta riippumatta. Poliisille on annettava sen tehtävien hoitamisen kannalta riittävät määrärahat ja miehistöresurssit. Hälytyskeskuksissa tulee olla riittävästi henkilökuntaa ja linjoja, jotta kaikkiin puheluihin voidaan vastata välittömästi. Palokuntien toimintakyky on turvattava alentamalla eläkeikää.

Rikollisuutta ja huumeita vastaan tulee käyttää kovia otteita. Erityisen ankarasti tulee suhtautua ammattirikollisuuteen. Jatkuva ammattimainen myymälävarkaus ei voi olla näpistystä, vaikka kertasummat olisivatkin pieniä. Ensikertalaisen ei pidä voida luottaa siihen, että tulee ehdollista, eikä ehdonalaiseen pääsyn tule olla automaatio. Koetusaikana tehdyn rikoksen tulee johtaa koko jäljellä olevan tuomion kärsimiseen tai ehdollisen tuomion menettämiseen. Vapautuville vangeille on luotava yhteiskuntakelpoisen elämän edellytykset.

Jatkuviin tai törkeisiin rikoksiin syyllistyvät ulkomaalaiset on karkotettava riippumatta kohdemaan turvallisuudesta. Rikoksia ei ole pakko tehdä. Ulkomaalaiset vangit on pyrittävä lähettämään kotimaihinsa kärsimään rangaistuksensa. Nykyisellään vankilamme täyttyvät ulkomaalaisista rikollisista, jotka pitävät niitä lepokoteina.

Rikosoikeudellisen vastuun alaikärajaa on alennettava ja nuorten rikollisten toimintaan on välittömästi ja tehokkaasti puututtava uran katkaisemiseksi heti alkuunsa. Nuorille on kehitettävä sopivia rangaistusmuotoja, jotka huomioivat heidän ikänsä ja jotka ovat omiaan tehoamaan juuri nuoriin. Kaikkein huonoin vaihtoehto on se, että ensin ymmärretään, sitten torutaan, seuraavaksi annetaan muutamia ehdollisia tuomioita, jotka harhateille joutuneen nuoren mielestä eivät tunnu missään ja sitten lopuksi lähetetään istumaan pitkää tuomiota toisten rikollisten seuraan

Rikosten uhrien asemaa on kohennettava. Kansalaisilla on aina oltava oikeus puolustaa itseään ja omaisuuttaan oikeudettomilta hyökkäyksiltä. Hätävarjelun liioitteluna on voitava pitää vain olosuhteisiin nähden erityisen räikeitä ylilyöntejä. Raiskaajat, ryöstäjät, ekoterroristit ja murtovarkaat eivät ole viattomia uhreja, vaan heidän rikostensa kohteiksi joutuvat kansalaiset.

Tavallisten kansalaisten yksityisyyden suoja on turvattava ja poliisin oikeuksien laajentamiseen kansalaisoikeuksien kustannuksella on suhtauduttava erittäin varauksellisesti. Liikenneturvallisuutta on parannettava nykyisten sääntöjen näkyvää valvontaa lisäämällä eikä rajoituksia ja rangaistuksia kiristämällä. Poliisia ei tule korvata automaattivalvonnalla.

Arto Välikangas