LAPSET JA LAPSIPERHEET


   

Lapsissa on kansakunnan tulevaisuus. Väestön ikääntymisen aiheuttamiin ongelmiin ei tule hakea ratkaisua maahanmuutosta, vaan syntyvyyden lisäämisestä. Lapsilisiä on korotettava ja jatkettava 18-vuotiaaksi asti. Äitiysloman ja perhevapaiden kustannukset on jaettava kaikkien yritysten kesken.

Lapsuus muodostaa elämän perustan ja siksi lapsille on turvattava onnellinen ja huoleton elämä. Rikkinäinen koti ja päihteiden liikakäyttö eivät ole omiaan antamaan parhaita mahdollisia lähtökohtia elämään. Perhe- ja sosiaalipolitiikalla on pyrittävä tukemaan perheitä selviytymään kunnialla vastuullisesta tehtävästään uuden sukupolven pääasiallisina kasvattajina.

Lasten päivähoidossa on lisättävä kilpailua ja valinnanvapautta. Kotihoidontuki tulee kehittää yleiseksi lastenhoidon tukijärjestelmäksi, joka antaa kaikille vanhemmille mahdollisuuden valita toisen vanhemman kotiin jäämisen, perhepäivähoidon tai päiväkodin välillä ja vielä siten, että he voivat kilpailuttaa päiväkodit eli valita vapaasti kunnallisen tai yksityisen välillä. Tuen tulee olla sen suuruinen, että se riittää kohtuuhintaisiin päivähoitomaksuihin vapailla markkinoilla. Laadunvalvonnasta vastaisivat omalta osaltaan vanhemmat, jotka voisivat milloin tahansa vaihtaa päivähoitopaikkaa tai -tapaa.

Erityisesti nuoremmille lapsille on tärkeää tuttu ja turvallinen kouluympäristö sekä lyhyt koulumatka. Siksi erityisesti ala-asteiden osalta on pyrittävä lähikoulujen säilyttämiseen ja pieniin luokkakokoihin. Vanhempien lasten koulumatka voi olla jonkin verran pitempi, jotta heille voidaan tarjota enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuuksia kehittää luontaisia taipumuksiaan.

Lapset tarvitsevat myös rajoja. Aikuisten on kannettava vastuunsa ja opettajilla tulee olla riittävät kurinpitomahdollisuudet. Erityisesti alkava rikollisen ura on katkaistava heti alkuunsa ja heti ensimmäiseen rikokseen tulee puuttua tiukasti. Vastuu on meillä aikuisilla. Aluksi lapsilla on pelkästään oikeuksia, mutta he eivät ole valmiita vapauksiin. Vanhempien ja koulun tehtävänä on antaa lapsille tarvittavat tiedot ja taidot itsenäiseen elämään. Lapsille on iän myötä annettava lisää vastuuta omasta elämästään, jotta nämä aikuistuttuaan ovat valmiita itsenäiseen elämään vastuullisina kansalaisina.

Arto Välikangas