MAANPUOLUSTUS


Kriisinhallintaan on panostettava

Puolustukseen tarvitaan rahaa

 

Puolustusvoimien tulee kyetä puolustamaan koko Suomea omin voimin ja turvaamaan sen itsenäisyys täysimittaisessa sodassa. Tämä edellyttää puolustusmäärärahojen korottamista nykyisestä. Itsenäisyyden turvaaminen ei saa olla säästökohde. Muilta mailta tulevan avun varaan ei Suomen vapautta tule laskea eikä toiminta maamme rajojen ulkopuolella saa syödä oman puolustuksemme resursseja. Puolustuksen on edelleen perustuttava yleiseen asevelvollisuuteen. Koko ikäluokka on koulutettava ja sijoitettava sodanajan kokoonpanoon ja sen toimintakyvystä on huolehdittava säännöllisillä kertausharjoituksilla. Koulutuksen pituuden tulee määräytyä koulutustarpeiden mukaan ja kertausharjoitusten määrää tulee lisätä.

Irakin ja Afganistanin esimerkit osoittavat, että toisen osapuolen ylivoimaisesta teknologiasta huolimatta sodan lopputulos ratkaistaan perinteisin asein mies miestä vastaan. Suuri koulutettu reservi ja aluepuolustusjärjestelmä muodostavat merkittävän pelotteen maahantunkeutujalle ja turvaavat Suomen itsenäisyyden pitkittyvässä sodassa. Yleinen asevelvollisuus sitoo puolustusvoimat osaksi kansaa ja se tuo koko ikäluokan tiedot ja taidot puolustusvoimien käyttöön.

Siviilipalveluksen on oltava kestoltaan ja vaativuudeltaan verrattavissa varusmiespalvelukseen. Ihmisten turvallisuuteen ja omaisuuteen sekä ympäristöön ja yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuu muitakin kuin sotilaallisia uhkia. Siviilipalvelusmiehet tulisi kouluttaa ja varustaa siviilikriisinhallinnan tehtäviin.

Minusta on muuten ihmeellistä, että täysin toimintakykyisiä panssarivaunuja romutetaan. Ne pitäisi antaa reserviläisten hoidettavaksi. Ammukset olisivat tietysti jonkun toisen selän takana, ja jos vaunulla lähdetään ajelemaan omin luvin, niin se tietysti annettaan joillekin toisille hoidettavaksi. Kyllä minua maahantunkeutujana huolestuttaisi, jos joka niemessä, notkossa ja saarelmassa olisi piilossa panssarivaunu, vaikka se olisikin vanhaa mallia.

Arto Välikangas

 

 

Tämä video sijaitsee osoitteessa: http://www.youtube.com/watch?v=arKxCiTZoyQ