TERVEYDENHUOLTO


   

Terveydenhuollossa tulisi panostaa enemmän ehkäisevään toimintaan. Se tulee huomattavasti halvemmaksi ja säästää varoja muuhun terveydenhuoltoon. Kasvava huolenaihe on väestön painon nousu. Yhdysvalloissa tilanne on jo äärimmäisen huolestuttava. Aikuistyypin diabetes on yleistynyt varsinaiseksi kansantaudiksi ja sitä esiintyy jo teini-ikäisillä. Suomessakin koululaisten ylipaino on lisääntynyt huolestuttavasti.

Stakesin uuden tutkimuksen mukaan vain neljä kymmenestä peruskoulun yläluokkalaisesta syö kouluruoan joka päivä. Yli puolet 11-15 -vuotiaista koululaisista jättää kouluruoan kokonaan syömättä tai syö valikoiden. Stakesin selvityksen mukaan peruskoulun yläluokkalaisista vain 40 prosenttia syö tarjolla olevan ateriakokonaisuuden päivittäin. Erään koulun rehtoria haastateltaessa tämä piti hyvänä, että kouluruuan väliin jättävät voivat syödä oppilaskunnan kahvilassa munkkeja. Voi hyvänen aika! Ilmankos koululaiset lihovat. Kouluruuan pitäisi tietysti olla niin hyvää, että kaikki haluavat sitä syödä, mutta kyllä lastenkasvatukseen alaikäisten koululaisten osalta kuuluu myös mahdollisuus velvoittaa syömään tarjottu ruoka.

Helsingin "Kundit kondikseen" -kampanja on hyvä esimerkki ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Terveystarkastukset tulisi laajentaa koko väestöön ja palauttaa myös lukioihin. Elintarvikkeiden verotusta tulisi muuttaa siten, että terveellisempi ruoka olisi myös edullisempaa, kun se nyt on usein kalliimpaa.

OECD:n tutkimuksen mukaan Suomen terveydenhoitojärjestelmä on läntisten teollisuusmaiden joukossa toiseksi epätasa-arvoisin heti Yhdysvaltain jälkeen. Niillä, joille työnantaja kustantaa käynnit yksityisillä terveysasemilla, on tarjolla jonottomat ja laadukkaat palvelut. Muut saavat jonottaa kunnallisiin terveyskeskuksiin. Miksei järjestelmää voisi kehittää siihen suuntaan, että kaikki voisivat käyttää yksityisiä palveluita verovarojen turvin?

Sairaanhoitajapulaan lyhyen aikavälin ratkaisu on nostaa palkkoja sen verran, että suomalaiset sairaanhoitajat palaisivat muista Pohjoismaista. Hallinnollisten velvollisuuksien karsimisella sairaanhoitajien työaikaa vapautuisi hoitotyöhön. Vanhusten hoidon järkeistäminen kotiapua ja hoivakoteja kehittämällä vapauttaisi sairaalaresursseja sairaiden käyttöön. Vanhuus ei ole sairaus ja iäkkäiden kansalaisten tulisi voida asua kotonaan mahdollisimman kauan.

Arto Välikangas