Kunnallisvaalit 2012 - Helsinki

Perussuomalaisten Helsingin piirin puheenjohtaja valtuustoon!

 
 
 
 
 

VAALIKONEET 2012

   

Ohessa ovat vastaukseni eri vaalikoneisiin. Vaalikoneissa on hyvä muistaa se, että vaalikoneen tekijä päättää, mitkä asiat tämän mielestä ovat tärkeitä. Joitakin asioita painotetaan enemmän kuin toisia ja jotkin asiat on jätetty kokonaan pois. Joskus kysymykset ovat moniselitteisiä, samassa kysymyksessä saattaa olla kaksi eri kysymystä tai vastakkaisiksi asioiksi ollaan voitu asettaa asioita, jotka eivät ole keskenään vastakkaisia tai vaihtoehtoisia. Ehdokkaat saattavat myös vastata näennäisesti samalla tavalla, mutta täysin vastakkaisin perusteluin. Vaalikoneen laatijalla saattaa myös olla tavoitteenaan vaikuttaa ehdokkaisiin ja vaalikoneen käyttäjiin, eikä vain tarjota näille apuneuvoa ehdokkaan valintaan.

Kunnallisvaalit 2012
 
Helsingin Sanomien vaalikone
Helsingin Uutisten vaalikone
Ylen vaalikone