VAALIKONEET


   
   

Ohessa ovat vastaukseni eri vaalikoneisiin. Vaalikoneissa on hyvä muistaa se, että vaalikoneen tekijä päättää, mitkä asiat tämän mielestä ovat tärkeitä. Joitakin asioita painotetaan enemmän kuin toisia ja jotkin asiat on jätetty kokonaan pois. Joskus kysymykset ovat moniselitteisiä, samassa kysymyksessä saattaa olla kaksi eri kysymystä tai vastakkaisiksi asioiksi ollaan voitu asettaa asioita, jotka eivät ole keskenään vastakkaisia tai vaihtoehtoisia. Ehdokkaat saattavat myös vastata näennäisesti samalla tavalla, mutta täysin vastakkaisin perusteluin. Vaalikoneen laatijalla saattaa myös olla tavoitteenaan vaikuttaa ehdokkaisiin ja vaalikoneen käyttäjiin, eikä vain tarjota näille apuneuvoa ehdokkaan valintaan.

Eduskuntavaalit 2011:
 
Autoliitto
Hufvudstadsbladet
Helsingin Sanomat
Iltalehti
Iltalehden nuorisovaalikone
Iltasanomien vaalikone
MTV3:n vaalikone
SAK:n vaalikone
Terveysvaalikone
Ulkopoliittinen vaalikone
Ylen vaalikone